CoinCode

Med Coincode kan du enkelt betala för en vara eller tjänst, t ex offentlig toalett, varuautomat eller solarium. Du kan också betala din greenfee på golfbanan eller hamn- eller ställplatsavgift med Coincode. Du använder din mobil och vår kodterminal eller molnterminal (ingen fysisk kodterminal). Coincode är en komplett lösning med terminal, webb-system och mobil-appar, som helt enkelt ersätter mynt, sedlar, nycklar och framförallt krångel. OBS! Vår kodterminal kräver ingen internetanslutning eller SIM-kort utan fungerar helt off-line.

​​Priset för varan eller tjänsten debiteras din mobilräkning, kontantkort, kreditkort eller din mobila plånbok. Allt blir enklare och säkrare med Coincode!

 • Ingen hantering av mynt och sedlar, vilket gör det enklare både för kunden och för terminalägaren.
 • Fungerar med alla typer av mobiltelefoner.
 • Ökat antal köp per kund med mobil istället för med mynt och sedlar – inom vissa segment.
 • Minskad rånrisk p g a ingen kontanthantering.
 • Vid problem hjälp kunden direkt vid terminalen genom att sända/meddela en ny manuellt skapad kod.
 • Ingen internetförbindelse för terminalen förenklar installation och administration.
 • Betalning via SMS eller APP – använd gärna QR-kod.
 • Stödsystem för bl a betalning och utbetalning till terminalägarens bankkonto.
 • Hög säkerhet genom avancerad kryptering av koder.
 • Hög tillgänglighet (“up-time”) för kodterminalen p g a ingen internetförbindelse.
 • Inga kostnader för återställning efter inbrottsförsök.
Typer av kunder
 • Anonyma kunder
 • Registrerade fasta kunder
Terminaler
 • Fysisk kodterminal CC510 (se sid 3)
 • Internetterminal direkt i mobilen CC110
Pristyper för terminalerna
 • Statisk, t ex 10 kr för toalett
 • Dynamisk - ange t ex tid eller antal
 • Prislista - hanterar olika prislistor
System för betalning
Via SMS eller Internet
 • Telefonräkning
 • Mobila plånböcker
 • Egen CC Mobil plånbok
System för utbetalning
Automatisk insättning via SWIFT till terminalägarens bankkonto
System för administration
 • Terminaler - fysiska och internet
 • Statistik - inbetalningar mm
 • Kundhantering - lojalitet, rabatter mm
 • Information/reklam vid utskick av koder
Registrering av fasta kunder
 • Mobil-app - iPhone och Android
 • Webb-läsare
Prismodell
 • Startavgift för CC510 och CC110
 • Inga fasta löpande avgifter
 • Endast avgift vid utnyttjande
Tillämpningar
 • Fristående terminal, toalett, solarium mm
 • Direkt i mobilen, grennfee, hamnavgift mm som inte kräver en fysisk access
 • Integrerad i t ex en automat med eget eller gemensamt tangentbord med andra betalformer t ex mynt och kort

Teknisk specifikation

Specifiktaion (PDF)
Typbeteckning
Kodterminal CC510
Material
Rostfritt stål
Indikeringar
 • Ledig
 • Upptagen
 • Utgång aktiv
 • Knapptryckning
Data
 • Matningsspänning 12-24 V AC/DC
 • Maximal strömförbrukning 100 mA/24V DC
 • Temperaturtålighet -30 till +60 grader Celsius
Ingångar
 • Upptaget
 • Belysningsstyrning
 • Extern aktivering
 • Startfördröjning
Utgångar för styrning
2 st. Spännings/Reläutgångar
Tillbehör
 • Distansplatta för montage med utanpåliggande kabe
 • Säkerhetsskruv inklusive bits
Övrigt
 • Startfördröjning, ställbar tid
 • Felslagsblockering
 • Uppfyller kraven för IP54
 • Låsbar kapsling med säkerhetsskruv
 • Antal seriekopplade terminaler max 12 st.
Artikelnummer
10000102

Mått

Mått

Användare

Du betalar med din mobil via SMS eller via vår APP. Priset för varan eller tjänsten debiteras din mobilräkning, kontant-/kreditkort eller din mobila plånbok.

Terminalägare

Utbetalning sker till bankkontot. Information skickas per e-post om att ny utbetalning gjorts och att avräkningsnota finns tillgänglig på www.coincode.net. Samtliga avräkningsnotor lagras i PDF-format som kan öppnas och skrivas ut för terminalägarens bokföring.

Enkelt - eller hur?
Illustration om administration och betalning

Grundstenen i Coincode är en unik teknik kallad mTAC (Mobile Temporary Access Code). Den skyddas av ett patent av Telkey Solutions AB, för strategiska marknader i världen. Vi ersätter fysiska mynt, sedlar och nycklar med en kod som enkelt distribueras via mobilen (SMS, QR-kod eller NFC) till den person som ska ha access. Med ”access” menas att du öppnar en dörr till t ex en offentlig toalett eller träningslokal. Men också att du får tillgång till en produkt eller tjänst via en automat t ex dryck, golfbollar eller biltvätt. Du kan till och med betala greenfee eller hamnavgift med Coincode!

Koden som är krypterad fungerar endast en gång. Den kan ha ett fast pris t ex på en toalett eller så kan kunden välja hur mycket man vill köpa för t ex antal minuter i ett solarium eller antal golfbollar. Sist men inte minst – vår kodterminal kräver ingen internetförbindelse, utan fungerar helt fristående och utan bemanning vilket borgar för en säker hantering och kontinuerlig drift.

Coincode är enkel att installera. Notera att koddosan fungerar helt offline vilket gör att den kräver inga SIM-kort eller uppkoppling till internet för ett fungera. Endast ström (12-24 V AC/DC).

Vi tillämpar “gör-det-själv” modellen vilket betyder att din installatör eller du själv installerar med hjälp av instruktion nedan och en teknisk manual som följer med koddosan vid leverens. Självklart hjälper vi dig om du stöter på problem eller har frågor. Kontakta oss på mail: support@banditgroup.se eller tel: 08-55 00 88 99 och fråga efter “support”.

OBS! Det är viktigt att ni gör stegen enligt nedan i rätt ordning så att registrering och aktivering i webb-systemet görs innan ni fysiskt monterar upp koddosan. Se PDF dokument och beställ mer detaljerad installationsmanual.

Ladda ner PDF-dokument

Steg-för-steg hur du kommer igång

Här beskriver vi kortfattat hur du kommer igång med den första Coincode CC510 terminalen hos en kund. Vi skiljer på två typer av användare eftersom våra kunder många gånger anlitar externa installatörer.

A. Terminalägare (äger och administrerar terminalen).
B. Installatör (installerar – kan vara ”terminalägaren”).

1. Leverans av terminal

Vi levererar terminalen till installatören, som meddelar terminalägaren via mail/telefon terminalens produktnummer (16-siffrig kod).

2. Registrering av kunduppgifter

Terminalägaren öppnar www.coincode.net och klickar på ikonen ”för Terminalägare” på första sidan (https://admin.coincode.net/register/register.cfm). För den första terminalen registrerar man här sina företagsuppgifter inklusive uppgifter om bankkonto till vilket utbetalning av intäkter ska ske. Systemet skapar automatiskt ett unikt ID för terminalen (fyrställig kod t ex ”ABCD”). Terminalen blir nu synlig i webb-systemet.

3. Inställning av priser mm och framtagning av skylt

Nästa steg är att ställa in pris, moms, hälsningsfras mm genom att klicka på bilden för aktuell terminal och fylla i uppgifterna i fältet till höger. Därefter skapar man instruktionsskylt genom att klicka på ikonen med texten ”Skapa PDF för skylt” under aktuell terminal. Terminalägaren sänder därefter skylten i form av ett PDF dokument till installatören, via mail.

4. Installation av terminal och uppsättning av skylt

Installatören får skylten via mail från terminalägaren, skriver ut den och installerar enligt instruktion från separat manual. Efter installationen är genomförd testar installatören att det fungerar genom att följa instruktionen på den uppsatta skylten.

 

NOTERA

Om du vill undvika debitering vid test ska terminalägaren tillfälligt ställa in 0 kr i webb-systemet för att därefter återställa till aktuellt kundpris.

LYCKA TILL!